" In de samenleving als geheel voltrekken zich grote veranderingen. Ook voor ONS betekent dit dat er nieuwe opgaven wachten. Dat biedt tegelijkertijd kansen voor ONS om zich nadrukkelijk te profileren op ‘Leven en werken in het landschap’."

- Strategische visie ONS-

Colleges ONS bieden de gemeenteraden zienswijzennota en herindelingsadvies aan

Afgelopen maanden hebben inwoners en instanties in totaal 1250 zienswijzen op het herindelingsontwerp ingediend.

Lees meer

Inwoners kiezen voor Beekdaelen!

Woensdag 15 maart kon er gestemd worden voor de nieuwe gemeentenaam. Beekdaelen kwam als winnaar uit de bus! 

Lees meer

nog 645 dagen

Fusie nieuwe gemeente