Over de nieuwe gemeente

Maak kennis met de gemeente van u, van mij, van ons

Kenmerkend voor de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen is het groene, landelijke karakter. De drie gemeenten vormen een natuurlijke buffer tussen het stedelijke gebied Sittard-Geleen aan de ene kant en Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum aan de andere kant. 

De drie gemeenten lijken daarom qua aard, karakter en identiteit op elkaar. Ze vormen echter niet alleen een groene verbinding tussen het verstedelijkt gebied, maar hebben ook cultuurhistorische overeenkomsten. Zo zijn er veel monumenten, vergelijkbare culturele en folkloristische tradities. Onze gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen en hechten veel waarde aan natuur en landschap.

Vanuit deze visie hebben de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen elkaar gevonden. Samen gaan wij bouwen aan een nieuwe gemeente waar het  prettig leven en werken is voor de 36.250 inwoners in het decor van een prachtig groen landschap op maar liefst 7.840 hectare.
Bovendien moet de nieuwe gemeente voldoende bestuurskracht hebben om alle taken op te pakken en zaken goed te regelen voor de inwoners.

Pagina opties